Buurt composteren

Buurtcomposteren is een gezamenlijke manier van compost maken, waarbij meerdere huishoudens samenwerken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals met wormencompostbakken, ondergrondse verzamelbakken of compostbakken bij buurttuinen, wijkparken of andere centrale punten in de buurt.

De keuze voor een bepaalde methode hangt af van factoren zoals beschikbare ruimte, medewerking van de gemeente en aanwezigheid van beheerders voor de compostplekken.

Buurtcomposteren is vooral geschikt voor wijken waar het gft-afval niet gescheiden wordt opgehaald. Het zorgt ervoor dat mensen direct betrokken raken bij het afvalprobleem, bevordert sociale samenhang en betrokkenheid bij de buurt en draagt bij aan een groenere en leefbare omgeving.

Echter, goede begeleiding door een ervaren vrijwilliger of professional is essentieel bij buurtcomposteren.

Voordelen

• Het zorgt voor meer sociale samenhang en betrokkenheid bij de buurt 

• Ook mensen zonder groene vingers of balkon kunnen meedoen.

• Het maakt mensen bewust van het afvalprobleem en het belang van het sluiten van de kringloop

Nadelen

• Er moet voldoende ruimte zijn voor de compostbakken.

• Bij plaatsing in de openbare ruimte is toestemming van de gemeente nodig.

• Er kan overlast ontstaan als de composthopen niet goed beheerd worden

Stappenplan voor buurt composteren

Stap 1 Inventariseer de behoeften en mogelijkheden van de buurt:

Breng in kaart welke behoeften en mogelijkheden er zijn voor een buurtcomposteer initiatief in jouw buurt. Denk hierbij aan de beschikbare ruimte, het aantal deelnemers, de beschikbaarheid van materialen en de medewerking van de gemeente.

 

Stap 2 Stel een team samen:

Zorg dat er een team van betrokken buurtbewoners is samengesteld die zich willen inzetten voor het opzetten van het buurtcomposteer initiatief. Hierbij kun je denken aan mensen met verschillende vaardigheden zoals projectmanagement, communicatie, en technische vaardigheden.

 

Stap 3 Onderzoek de regelgeving:

Controleer welke regelgeving er is voor het starten van een buurtcomposteer initiatief in jouw buurt en zorg dat je hieraan voldoet.

 

Stap 4 Kies een geschikte locatie:

Zoek naar een geschikte locatie in de buurt voor het plaatsen van de compostbakken, bijvoorbeeld bij buurttuinen, wijkparken of andere centrale punten in de buurt.

 

Stap 5 Maak een plan van aanpak:

Stel een plan van aanpak op waarin je de belangrijkste doelstellingen, acties, planning en budget van het buurtcomposteer initiatief beschrijft.

 

Stap 6 Communiceer met de buurt:

Maak de buurtbewoners bewust van het buurtcomposteer initiatief en de voordelen ervan. Informeer hen over de voordelen van compost en hoe ze kunnen deelnemen aan het initiatief. Dit kan bijvoorbeeld door middel van flyers, posters, sociale media en buurtbijeenkomsten.

 

Stap 7 Verzamel materialen en begin met composteren:

Verzamel alle materialen die nodig zijn om te beginnen met composteren, zoals compostbakken, compoststarter en compostmateriaal. Begin dan met het composteren van organisch afval uit de buurt.

 

Stap 8 Zorg voor goede begeleiding:

Zorg voor goede begeleiding door een goed getrainde vrijwilliger of professional om het buurtcomposteer initiatief succesvol te laten verlopen.

 

Stap 9 Blijf de voortgang meten en verbeteren:

Meet regelmatig de voortgang van het buurtcomposteer initiatief en stel waar nodig het plan bij om het initiatief te verbeteren.

Groen materiaal

 • Rijk aan voedingsstoffen
 • Weinig structuur
 • Nat

Bruin materiaal

 • Arm aan voedingsstoffen
 • Veel structuur
 • Droog

Wel

Groen

 • Aardappel(schillen)
 • Citrusschillen (beperkt)
 • Ongekookte groente- en fruitresten
 • Versnipperde eierschalen
 • Koffiedik & filters
 • Grasmaaisel
 • Onkruid
 • Plantresten (incl. blad)
 • Uitwerpselen van pluimvee en knaagdieren
 • Paardenmest of koeienmest (gedroogd)

Bruin

 • Versnipperd snoeihout 
 • Bladresten (bruin)
 • Zaagsel (onbehandeld hout)
 • Noten en pindaresten
 • Theezakjes

Niet

 • Kattenbakkorrels
 • Brood
 • Botten
 • Gekookt keukenafval
 • Kaas
 • Koffiepads
 • Bedrukt papier
 • Zieke planten
 • Vis en graten
 • Coniferen afval
 • Glas, steen, plastic, metaal, blik
 • Uitwerpselen van honden en katten

Locatie

Hier zijn een aantal belangrijke zaken om op te letten bij het bepalen van een locatie voor een buurtcompostbak:

Toegankelijkheid:

De locatie van de compostbak moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor buurtbewoners die hun organisch afval willen deponeren. Het is belangrijk dat de locatie op een centrale plaats ligt en dat de bak dichtbij een pad of weg geplaatst wordt, zodat het voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is.

Schaduwrijke plek:

Compostering gebeurt het beste in een warme, donkere en vochtige omgeving. Kies daarom een schaduwrijke plek om je compostbak te plaatsen, zodat deze niet te veel wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Veiligheid:

Het is belangrijk om rekening te houden met de veiligheid van de locatie. De compostbak mag bijvoorbeeld niet te dicht bij kinderspeelplaatsen of drukke verkeersgebieden geplaatst worden. 

Voorkoming van mogelijke overlast:

Het belangrijk om de compostbak niet te dicht bij woningen te plaatsen, om overlast door geuren en ongedierte te vermijden. Het is daarom raadzaam om met omwonenden te overleggen over de locatie en hun feedback te betrekken bij de beslissing.

Toch meer van het fysiek lezen?

Dit boek biedt uitstekende uitleg over composteren en meer, inclusief chemische reacties, de C/N-verhoudingen van materialen en andere belangrijke aspecten.

 

Het is een onmisbare literatuur voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van hun bodem en het creëren van hoogwaardige compost.